Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanhallitukselle kuuluu Kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta:
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”

Valtuustossa 12.4.2021 käsiteltiin seuraavat asiat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Strateginen yleiskaava 2020

KOy Harmaaleppä, omaisuuden myynti

Selvitys valtuutettujen tekemistä aloitteista 2020

Ilmoitusasiat

Aloiteasiat

Valtuustossa jätettiin seuraavat aloitteet:

  1. Valtuutettu Markku Pulkkasen valtuustoaloite: Heinsuon "Moottoriurheilukeskus". 

  2. Valtuutettu Pia Salon valtuustoaloite: Koulunuorisotyö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 12.4.2021 päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön lukuunottamatta strategista yleiskaavapäätöstä. 

Strategisen yleiskaavan valtuustokäsittely ja valtuuston päätös syntyi hallintosäännön 66 §:n vastaisesti eli virheellisessä järjestyksessä. Valtuusto kutsutaan ylimääräiseen kokoukseen 10.5.2021 käsittelemään strateginen yleiskaava uudelleen.

Valtuustoinfo pidetään 6.5.2021 klo 17.00 alken. Siinä keskitytään valtuutetuille strategisen yleiskaavan osalta epäselväksi jääneisiin kysymyksiin. Kysymyksiä pyydetään ryhmiltä ennakolta, jotta vastauksia voidaan antaa mahdollisimman tyhjentävästi infon yhteydessä. Valtuutettu Pia Salon valtuustossa esittämiin kysymyksiin annetaan kirjalliset vastaukset ja vastaukset käsitellään myös valtuustoinfon yhteydessä.

Kunnanhallitus päättää jättää valtuutettu Pulkkasen aloitteen nuorten häiriökäyttäytymisestä hyvinvointivaliokunnalle (nuorisotyön osalta) ja elinvoimavaliokunnalle (liikenne- ja aluesuunnittelun osalta) sekä valtuutettu Piia Salon aloitteen koulunuorisotyön osalta hyvinvointivaliokunnalle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

elinvoimavaliokunta, hyvinvointivaliokunta