Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Uimahalli-monitoimihalli, asemakaavamuutos

HOLDno-2021-236

Valmistelija

  • Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi
  • Ilkka Korhonen, Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, ilkka.korhonen@hollola.fi
  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan uimahalli-monitoimihallin korjaus- ja mahdollinen laajennus on tullut ajankohtaiseksi. Hanketta varten on tarve ajantasaistaa asemakaavaa. Asemakaavanmuutos ei ole mukana kunnan tämän vuoden kaavoitusohjelmassa. Kaavamuutoshanke on kuitenkin tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana, joten siitä on tehtävä erikseen päätös kunnanhallituksessa (19.4.).

Kaavamuutoksella tavoitteena on mahdollistaa nykyisen uimahalli-monitoimihallin peruskorjaus ja mahdollinen laajentaminen. Kaavamuutoshankkeessa tulee muutoksia asemakaavamääräyksiin ja mahdollisesti tarkistuksia tontin rajoihin laajennuksen tarpeiden mukaisesti.

Kaavamuutosalueeseen kuuluun uimahallin nykyinen tontti (YU-1) ja sitä ympäröivät liikennealueet, joihin kuuluu parkkipaikka (LPA, Autopaikkojen korttelialue) ja viereinen kevyen liikenteen väylä (pp), sekä noin 10 metriä virkistysaluetta (VL) tontin pohjoisreunassa. Liitekartalla likimääräinen kaavamuutosalue. Mahdollisista paikoitusratkaisujen ja liikennöintimuutoksista johtuen kaava-alueeseen kuuluu liikennealueita.

Kaavamuutoksessa otetaan huomioon tehdyt selvitykset ja ne lisäselvitykset, jotka arvioidaan kaavaratkaisua varten tarpeellisiksi. Uimahalli – monitoimihallista on tehty viimekesän rakennushistoriallinen selvitys, jossa rakennus on todettu rakennushistoriallisesti sekä arkkitehtonisesti arvokkaaksi rakennukseksi, joka edustaa valtakunnallisesti erittäin laadukasta ja kunnianhimoista 1980-luvun julkista rakentamista.

Rakennuksen kunnosta ja korjaustarpeista on tehty erillisiä selvityksiä. Arvioitaessa rakennuksen muutosjoustavuutta on tarpeen huomioida rakennuksen suunnitelleen arkkitehdin näkemykset rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä tehtävien muutoksien ja mahdollisen laajennusosan vaikuttavuutta rakennuksen arkkitehtuuriin. Rakennushistoriallinen selvitys sisältää jo arvioita ko. kysymykseen. 

Kunnanjohtajan päätöksellä on 6.5.2020 nimetty uimahallityöryhmä, joka koostuu kunnan asiantuntijoista. Uimahallityöryhmä on mm. kerännyt kuntalaispalautetta ja tehnyt pohjaehdotusvalmistelua, mitä on käsitelty viimeksi valtuustoseminaarissa 5.10.2020. Uimahallityöryhmän työtä on jatkettu kevään 2021 aikana sen jälkeen, kun vastuumuseon kielteinen kanta uudisrakennusvaihtoehdon osalta tuli erilliskeskusteluissa ja valtuustoseminaarissa 28.1.2021 selville. Uimahallityöryhmän antaa vaihtoehtoesityksensä seuraavan kuukauden aikana, jonka jälkeen valtuustoseminaarissa linjataan peruskorjauksen laajuutta ja sisältöä. Kunnanhallitus linjaa tämän jälkeen tarkemmin tarvesuunnittelua.

Tilapalvelupäällikkö, uimahallityöryhmän puheenjohtaja Tuomo Vesikko antaa tilannekatsauksen uimahallityöryhmän valmistelusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että uimahalli-monitoimihallin peruskorjausta/laajentamista varten aloitetaan kaavamuutoksen laadinta. 
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijoina kuultiin Tuomo Vesikkoa, Reijo Reposta ja Heli Randellia.

Tiedoksi

Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, kaavoitusarkkitehti, suunnitteluavustaja

Liitteet

Oheismateriaali