Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Tontin varaaminen, määräala Hopeakallio kortteli 683 tontti 2

HOLDno-2021-140

Valmistelija

  • Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, sari-anna.vilander@hollola.fi

Perustelut

Würth Oy on lähettänyt Hollolan kunnalle 9.4.2021 päivätyn tonttivaraushakemuksen, joka kohdistuu Hopeakallion yritysalueen korttelin 683 , tontiin 2. Varauksen kohde on 10000 m2 (pinta-alaa ei tarkastusmitattu) suuruinen määräala kiinteistöistä 98-455-3-265. 

Varauksen kohteena olevan tontin / lohkottavan määräalan kaavamerkintä on KL eli liikerakennusten  korttelialue. 10000 m2 alueen kokonaishinta on 345000,00 euroa, 34,50 euroa/m2 / 115,00 euroa/k-m2, ja rakennusoikeus on 3000 k-m2 tehokkuusluvulla 0,3. 

Tontille rakennetaan Würth Oy:n Hollolan toimipisteen myymälä ja toimistotilat. Ensimmäisessä vaiheessa 1200 m2 ja toisessa laajennus vaiheessa 700 m2 lisää (huom. liitteenä olevassa kuvassa väärät neliötiedot  - havainnollistaa vain maankäyttöä lohkottavalla tontilla). Työllistämisvaikutuksen arvio noin 6-8  henkilöä vakituiseen työsuhteeseen. Hankkeen yksityiskohdat ja toteutusaikataulu tarkentuvat varausaikana.

Tontti varataan ostettavaksi ja kauppa tehdään, kun tieyhteyden ja tontin kulkuyhteyden rakentamisaikataulut ovat tiedossa. Tontti varataan ja myydään Hollolan kunnan esirakennussuunnitelmien mukaiseen korkeuteen rakennettuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Würth Oy:n tonttivarauksen alkaen 1.5.2021 ja päättyen 30.4.2022. Varausmaksu on 1 000,00 €. Maksua ei hyvitetä eikä palauteta.

Varausaikana yhtiöllä on oikeus suorittaa tontilla kustannuksellaan hankkeen suunnitteluun liittyviä mittauksia ja maaperätutkimuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultiin Heli Randellia.

Tiedoksi

Asianosainen: Würth Oy, Tiedoksi: kehittämis- ja kaavoituspäällikkö, maankäyttöinsinoori, elinvoimajohtaja, elinkeinopäällikkö, talouspalvelut@hollola.fi