Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Maankäyttösopimus Raikkostenmaa 98-414-2-207 - lisäys

HOLDno-2021-199

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunta ja Erkki ja Lauri Lehtovuori ovat allekirjoittaneet maankäyttösopimuksen Raikkosen alueen (sittemmin Lehtorannan alueen nimellä) kaavoituksesta 14.5.2017 perustuen kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2017. Maankäyttösopimus ja siihen liittyvä liite liitteenä.

Maankäyttösopimuksen kohdan ”alueiden luovutus” osalta on osapuolten kesken tullut tulkintaerimielisyyttä erillisestä rahamääräisestä korvauksesta. Tulkintaerimielisyys on koskenut 44 000 euron osuutta. Osapuolet ovat hakeneet asiasta yhteistä näkemystä ja tähän liittyen sopimukseen on tehty lisäysliite, jossa asia sovitaan.

Hallintosäännön 3 § 18 kohdan mukaan päätösvalta asiassa on kunnanhallituksella.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen lisäyksen kunnanhallituksen 24.4.2017 päätökseen ja sen pohjalta allekirjoitettuun maankäyttösopimukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultiin Heli Randellia.

Tiedoksi

Lauri Lehtovuori, Talouspalvelut/Leila Tupasela, tweb