Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Kuntavaalit 2021 / Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan valinta

HOLDno-2021-73

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021.   Ennakkoäänestys kotimaassa on 7.-13.4.2021.              

Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnat kutakin äänestysaluetta varten sekä vaalitoimikunnan hyvissä ajoin ennen vaaleja siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenten ja varajäsenten edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa.

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Samalla kunnanhallitus määrää yhden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Vaaleissa ehdokkaana oleva ei voi olla vaalilautakunnan jäsen eikä varajäsen.

Ehdokas, ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei voi olla vaalitoimikunnan jäsen eikä varajäsen. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus asettaa kutakin 8 äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä.

Laitosäänestystä varten kunnanhallitus asettaa yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Samalla kunnanhallitus määrää yhden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Puolueet täydentävät liitettä kokouksessa.

Kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan määräämään mahdollisesti vapaaksi jääviin paikkoihin henkilön kunnan henkilöstöstä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Puolueet ovat kunnanhallituksen kokouksessa 15.2.2021 luvanneet vielä täydentää kokoonpanoja. Ainakin  yksi varapuheenjohtajan paikka olisi hyvä saada täydennettyä puolueiden nimeämällä henkilöllä.

Täydennetty luettelo on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus asettaa kutakin 8 äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä.

Laitosäänestystä varten kunnanhallitus asettaa yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Samalla kunnanhallitus määrää yhden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Puolueet täydentävät liitettä kokouksessa.

Kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan määräämään mahdollisesti vapaaksi jääviin paikkoihin henkilön kunnan henkilöstöstä.
 

Päätös

Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

”Oikeusministeriön esityksen mukaisesti kuntavaalit siirretään järjestettäväksi 13. kesäkuuta. Kunnanhallitus päättää siirtää asian jatkovalmisteluun.”

 

Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. 

Valmistelija

  • Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Kuntavaalit on siirretty pidettäväksi 13.6.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus asettaa kutakin 8 äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä.

Laitosäänestystä varten kunnanhallitus asettaa yhden vaalitoimikunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Samalla kunnanhallitus määrää yhden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Puolueet täydentävät liitettä kokouksessa.

Kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan määräämään mahdollisesti vapaaksi jääviin paikkoihin henkilön kunnan henkilöstöstä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen, seuraavin muutoksin:

  • Matti Laurila poistetaan Vaalitoimikunnan 3. varajäsenen tehtävästä
  • Vaalilautakunta 3. Kartano Pertti Kemppi siirtyy 3. varajäsenen tehtävästä jäseneksi
  • Vaalilautakunta 3. Kartano Kaisa Partanen siirtyy jäsenen tehtävästä 3. varajäseneksi.

Tiedoksi

valitut, weblumu

Liitteet

Oheismateriaali