Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kunniamerkkiesitykset 2021

HOLDno-2019-258

Valmistelija

  • Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää tämän vuoden itsenäisyyspäivänä myönnettäviä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä koskevat valtiovarainministeriön hallinnonalan esitykset viimeistään 30.4.2021.

Tehtäessä esityksiä kunniamerkin myöntämisestä luottamushenkilöille otetaan esitykseen henkilöt, joiden pääasialliset ansiot on saavutettu valtuuston tai kunnanhallituksen tai sellaisen kunnan lautakunnan jäsenenä, jonka tehtävien ohjaus ja valvonta kuuluu valtiovarainministeriölle.

Kunniamerkkiä ei tule esittää niille, jotka seitsemän viimeisen vuoden aikana ovat saaneet kunniamerkin tai arvonimen eikä myöskään eläkeiässä oleville, ellei tähän ole aivan erityistä syytä.

Edellytyksenä kunniamerkin antamiselle kunnalliselle luottamushenkilölle on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnon alalla. Yleensä on vaadittu 10-15 vuotta kestänyttä aktiivista toimintaa luottamushenkilönä.

Esityslistan mukana lähetetään tieto henkilöistä, joille kunniamerkkiä voidaan em. perusteilla hakea eli joiden osalta muodolliset edellytykset hakemiselle ovat olemassa. Ko. henkilöt ovat olleet valtuustossa yli 10 vuotta ja heille ei ole myönnetty haettavaa kunniamerkkiä aiemmin. He ovat myös antaneet suostumuksensa merkin hakemiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunniamerkkejä haetaan ehdotetuille henkilöille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakemukset, kirjaamo

Liitteet

Oheismateriaali