Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnanhallituksen kokous pidetään sähköisenä kokouksena siten, että osa läsnäolijoista on paikalla Hollolan kunnanvirastossa  ja osa osallistuu verkon välityksellä Teamsissa.

Hallintosäännön 88 §:n mukaan sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.

Tiedoksi

-