Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Hintojen tarkistaminen 2022, sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta, Verso palvelutuotanto

HOLDno-2021-133

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Sosiaalialan osaamiskeskukset kokoavat alueensa kuntia, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatiota, järjestöjä ja muita tahoja yhteistyöhön alueellaan.

Sosiaalialan osaamiskeskusten laissa määritelty tehtävä on

  • kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
  • kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
  • turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
  • toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
  • ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi.

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso kehittää ja ylläpitää sosiaalialan ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä Päijät-Hämeessä ja itäisellä Uudellamaalla.

Verson palvelutuotannon eli Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattorin ja Päijät-Hämeen ja Itäisen Uudenmaan sosiaaliasiamiestoiminnan hintoja ei ole tarkistettu yli kymmeneen vuoteen.

Verson tulos oli vuonna 2020 -107 000 euroa ja vuoden 2021 arvio -92 000 euroa. Vanhat ylijäämät eivät riitä kattamaan vuoden 2022 alijäämäiseksi arvioitua tulosta. Tähän perustuen Verso pyytää sopimuskumppaneiden kannanottoa hintojen tarkistukseen 30.4.2021 mennessä. Esityksen mukaan sosiaaliasiamiestoiminnan hinta nostettaisiin 0,40 eurosta/asukas 0,46 euroon/asukas ja potilasasiamiestoiminta 0,20 eurosta 0,25 euroon/asukas. Päijät-Hämeen ehkäisevän seutukoordinaation osalta hinta nousisi 0,35 eurosta 0,45 euroon/asukas. Lisäkustannus Hollolalle on n. 3500 euroa/vuosi.

Sosiaalialan osaamiskeskukset eivät sisälly sote-uudistukseen eli ne ovat jäämässä toimimaan erillisinä organisaatioina ja toimijoina vielä 1.1.2023 jälkeenkin, koska toimintojen sisällyttäminen hyvinvointialueiden vastuulle ei sisälly valmisteilla olevaan lainsäädäntöuudistukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että esitetty hintojen korotus on perusteltu, koska rahoitus on alijääminen eikä toiminta ole siirtymässä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Verso, P-H hyky, Tweb, talouspalvelut