Kunnanhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

HOLDno-2020-207

Aikaisempi käsittely

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § :ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2019 arviointikertomuksen valmiiksi sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2019 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että valtuusto pyytää arviointkertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Arviointikertomus 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen osalta

Vuoden 2019 arviointikertomuksessa todetaan, että tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa ja toimittaa tämän jälkeen myös tarkastuslautakunnalle.

Hyvinvoinnin palvelualueella on laadittu pyydetyt selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Tarkastuslautakunnan arviointikertomusta käsiteltäessä havaittiin, että käytetyssä aineistossa ja sen käsittelyssä on tavoitteiden/mittareiden ja toteumien sarakkeet liikkuneet aineistoa vietäessä eri järjestelmiin, jolloin on varmasti haastavaa saada asianmukaista kuvaa tavoitteen, mittareiden ja toteutumien johdonmukaisuudesta. Tähän liitettävä selvitykseen on mittari tavoite ja toteutuma lukittu niihin kohtiin, joihin niiden tulisi osoittaa. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee selvityksen tietoon saatetuksi ja hyväksyy sen osaltaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 15.6.2020 käsitellyt toimintavuodelta 2019 laadittua arviointikertomusta. Valtuusto on päättänyt pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset. Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle. 

Selvitykset liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus antaa liitteenä olevat vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, valtuusto, talouspalvelut@hollola.fi 

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.