Kunnanhallitus, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

 • Korona-tilanteen vaikutukset kunnan palveluihin
 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä/ajankohtaiset
  • Yhtymäkokouksen 7.8.2020 päätökset/valitukset
  • Perussopimuksen muutostarpeet
  • Omistajastrategia

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ajankohtaiskatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.