Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

24.9.2020 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä
28.9.2020 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä: 
https://salpaus.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20201228

Esityslistat

12.10.2020 Päijät-Hämeen liitto maakuntahallitus: https://paijathame.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=2.
12.10.2020 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä hallitus: http://ktweb.phhyky.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2446
28.10.2020 Provincia Oy ylimääräinen yhtiökokous
03.11.2020 Työterveys Wellamo ylimääräinen yhtiökokous

Kirjeet

3.8.2020 Hämeen Ely-keskus Luonnonvarayksikkö: Päätös HAMELY/1647/2019 Luonnonsuojelualueen perustaminen, Kärpänmaan luonnosuojelualue, kiinteistö Kärpänmaa, 283-417-1-11, Määräalan pinta-ala: noin 5,07 ha, Hollola
17.8.2020 Hämeen Ely-keskus Luonnovarayksikkö: Päätös HAMELY/1665/2019 Luonnonsuojelualueen perustaminen, Harmakorven luonnonsuojelualue, kiinteistö Kolea (111-410-1-15)
Määräalan pinta-ala: noin 4,23 ha, Heinola
29.9.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ehkäisevä päihdetyö Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2020- raportti  http://www.avi.fi/documents/10191/17324353/EPT-ESAVI-2020-SUO_ver-1.pdf/e4bdbbe3-ea37-450f-babf-5f54618b39bd

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.