Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Asumisen markkinointiohjelma

HOLDno-2020-311

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Lahti Region Oy luopui asumisen markkinoinnista vuoden 2019 alusta, jolloin myös kuntien kuntarahoitusosuus aleni. Samalla asumisen markkinointi siirtyi kokonaan kuntien vastuulle.

Hollolan osalta liikkeelle lähdettiin brändiuudistuksen kautta, mikä toteutetiin vuoden 2019 aikana. Asumisen markkinointiohjelmassa pyritään löytämään potentiaalisia paikkakunnalle muuttajia. Muuttopäätös on iso ja riippuu monesta tekijästä kuten työpaikoista. Pelkästään tonttimainontaan kohdistuvaa markkinointia ei ole pidetty hyvänä houkuttelukeinona. 

Vuodelle 2020 on talousarvioon varattu konsernipalveluihin 180010420/kehittämispalvelut 55 000 euron määräraha asumisen markkinointiin. Määrärahaa on käytetty mm. brändi-päivään helmikuussa ja valmisteilla on näyttävä digikampanja eri verkkosivustoille.

Maksullisen digikampanjan lisäksi asumisen markkinointia tehdään suunnitelmallisesti kunnan omissa viestintäkanavissa. Kuvapankkia tullaan rikastuttamaan tunnistettavilla Hollola-aiheisilla kuvilla ja vidoilla, joita hyödynnetään markkinointimateriaaleissa.

Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija Riikka Savela esittelee asumisen markkinoinnin ohjelman kunnanhallitukselle.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen asumisen markkinoinnin ohjelman ja siihen liittyvät toimenpiteet.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Elinvoiman palvelualue on  yhdessä konsernipalvelujen kanssa toteuttanut asumisen markkinointia keväällä hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Alma-Median Tero Lipsanen ja elinvoimajohtaja Heli Randell esittelevät markkinointiyhteistyön loppuraportin teams:in välityksellä. 

Kuntaan palkattiin viestintään keskittyvä asiantuntija (tiedottaja) ensimmäisen kerran vuonna 2017 . Kun tiedottaja irtisanoutui kesällä 2019, asiantuntijatehtävä laitettiin hakuun yhdistelmänä (markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija), koska asumisen markkinointi oli erotettu Lahti Regionin tehtävistä. Markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija irtisanoutui kesällä 2020.

Viimeisen vuoden aikana on käynyt selväksi, että yhden henkilön resurssilla sekä viestinnän että markkinoinnin tehokas hoito omaan tuotantoon perustuen ei onnistu.  Viestinnän lakisääteiset tarpeet ovat painottuneet entisestään viimeisen puolen vuoden aikana samaan aikaan kun odotukset kuntamarkkinoinnin osalta ovat lisääntyneet merkittävästi.

Parhaillaan konsernipalvelut on täyttämässä vapautunutta tehtävää, mikä on ollut syyskuussa julkisessa haussa painottuen viestintään (viestinnän asiantuntija).

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedokseen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

Merk. kunnanhallitukselle markkinointiohjelman tuloksi esitteli Tero Lipsonen, Alma Media

Tiedoksi

.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.