Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

1. Paassillan ja Hopeakallion yritysaluekatsaus

Kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen ja elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander antavat tilannekatsauksen ja esittelevät jatkolinjauksia Paassillan ja Hopeakallion yritysalueiden osalta.

 

2. Korona-katsaus

Kunnanjohtaja antaa Korona-tilannekatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen annetut katsaukset ja antaa kohdan 1 osalta jatkolinjaukset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus kävi keskustelua valtuustoseminaarin johtopäätösten vaikutuksesta kunnan talousarvion valmisteluun. 

Merk. Kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen ja elinkeinopäällikkö Sari-Anna Vilander kävivät antamassa tilannekatsauksen Paassillan ja Hopeakallion yritysalueiden osalta.

Tiedoksi

.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.