Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 9.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

1. Päijät-Hämeen kuntien sopimuksista ja yhteistoiminnasta

 • Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumissa 21.11.2019 on pidetty alustus kuntien sopimuksista ja yhteistoiminnasta
 • Esille on nostettu seuraavia kysymyksiä:
  • Päijät-Hämeen kuntien yhteistoiminnan & sopimusten suunta ja kehittäminen.

  • Missä poliittiset päättäjät ja viranhaltijat keskustelevat/neuvottelevat kuntien yhteistyöstä ja -toiminnasta?

  • Sopimusten valmistelu ja resursointi sekä neuvotteluprosessit jatkossa.

  • Sopimuskokonaisuuden hallinnan ja –seurannan järjestäminen.

2. Vesijärvisäätiö strategialuonnos

 • Oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto käy aiheeseen liittyvän lähetekeskustelun valmistelun tueksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).