Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Työterveys Wellamo Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 17.6.2021

HOLDno-2019-487

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi
Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Työterveys Wellamo Oy:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 12.6.2019 klo 10.00. Kokouskutsu aineistoineen toimitetaan 24.5.2019. 

Kokouksessa päätetään mm. 

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
 2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 4. hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista
 5. hallituksen jäsenten lukumäärästä
 6. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. tilintarkastusyhteisö

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto päättää

 1. ​​​​​​määrätä Heikki Mantereen edustamaan Hollolan kuntaa Työterveys Wellamo Oy:n yhtiökokoukseen
 2. nimetä ehdolle yhtiön hallitukseen jTuula Kilpisen
 3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat
 4. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajalle annettiin ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös, mikäli tilintarkastuskertomus on varaukseton. 

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Työterveys Wellamo Oy kutsuu osakkaat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 3.11.2020 klo 13:00.

Osakeyhtiölain (2006/624) 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistaja, jolla on yhteensä kymmenesosa kaikista osakkeista, vaatii sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Osakeyhtiölain mukaan kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Lahti-konserni omistaa Työterveys Wellamon osakkeista n. 61 %. Työterveys Wellamo on 22.9.2020 vastaanottanut Lahden kaupungin konserni- ja tilajaoston päätöksen (21.9.2020 § 64) antaa omistajapoliittinen ohje Työterveys Wellamo Oy:lle kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous hallituksen jäsenen vaihdoksen johdosta.
Yhtiökokouskutsu on postitettu osakkeenomistajille 13.10.2020.

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu päättämään Lahden kaupungin Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.6.2020 nimeämän hallituksen jäsenen vaihtamisesta.

Omistajien keskinäisessä osakassopimuksessa on sovittu hallituspaikkojen keskinäisestä jaosta. Kukin omistaja voi oman osuutensa puitteissa päättää ja vaihtaa hallituksen jäseniä niin halutessaan.

Lahden kaupunki haluaa ehdottaa yhden valitsemansa hallituksen jäsenen vaihtamista. 

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallituksen konsernijaosto:

1) valitsee yhtiökokousedustajan ylimääräiseen yhtiökokoukseen 3.11. 2020

2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä Lahden ehdokkaan henkilövaihdos, mikäli esitetty edustaja täyttää Kuntalain edellyttämät vaatimukset.

 

Päätös

Kunnanhallituksen konsernijaosto:

1) valitsi yhtiökokousedustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen 3.11. 2020 Kristiina Vanhala-Selinin

2) antoi kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä Lahden ehdokkaan henkilövaihdos, mikäli esitetty edustaja täyttää Kuntalain edellyttämät vaatimukset.

 

Valmistelija

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Työterveys Wellamon hallitus on päättänyt, että varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 17.6.2021 klo 10.00. Yhtiökokouskutsu tullaan lähettämään  omistajien kirjaamoiden osoitteeseen sekä yhtiökokousedustajille sähköpostilla torstaina 20.5.2021. 

Kunnanjohtaja antaa ajankohtaiskatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto merkitsee tiedokseen ajankohtaiskatsauksen yhtiöön liittyen.

Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

Päätös

Kunnan edustajaksi valittiin Heikki Mantere ja varalle Minna Hutko. Konsernijaosto antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

Merk. Kunnanjohtaja antoi tilannekatsauksen Wellamon tilanteesta.

Tiedoksi

Heikki Mantere, Minna Hutko, Työterveys Wellamo Oy