Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Päijät-Hämeen Kesäyliopisto ry, kevätkokous, syyskokous, tilinpäätös

HOLDno-2019-383

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistyksen kevätkokous pidetään 23.4.2020. Oheismateriaalina kokouksen asiakirjat:

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n kevätkokouksessa vahvistetaan vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille. Liiteenä:

- kokouskutsu

- tilinpäätös 2019

- toimintakertomus

Kokoukseen voi osallistua teams:in kautta.

Kesäyliopistoyhdistyksen johtokunnan Hollolan nimeämänä jäsenenä on Kristiina Vanhala-Selin (varalla Katariina Oksanen). 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto:

1) valitsee edustajansa Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistyksen kevätkokoukseen  

2) antaa kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:

 • hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus

 3) antaa kokousedustajalle tarvittaessa muut ohjeet

Päätös

Konsernijaosto:

1) valitsi edustajansa Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistyksen kevätkokoukseen Kristiina Vanhala-Selin varalle Tuula Kilpinen.
2) antoi kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:

 • hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.

Konsernijaosto ei antanut muita ohjeita. 

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 21.4.2021 klo 16.15 alkaen. Syyskokouksessa 2020 hyväksytyn säätömuutoksen myötä yhdistyksen kokous voidaan järjestää etäyhteyden välityksellä ja koronatilanteesta johtuen tämä on ensisijainen kokouksen järjestämistapa.

Yhdistyksen kevätkokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kokoukseen voivat osallistua Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n jäsenkuntien nimeämät edustajat.

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n kevätkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntöjen mukaisesti kevätkokous vahvistaa tilinpäätöksen edelliseltä toimintakaudelta. Yhdistyksen johtokunta esittää kevätkokoukselle 17.3.2021 pitämässään kokouksessa hyväksymänsä ja allekirjoittamansa vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamista.

 • Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntöjen mukaisesti kevätkokous päättää vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.

 •  Vuoden 2020 ylijäämän käyttäminen

Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntöjen 6§ mukaisesti yhdistyksen kevätkokous päättää ylijäämän käytöstä. Yhdistyksen johtokunta esittää kevätkokoukselle, että vuoden 2020 ylijäämä siirretään oman pääoman tilille

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto:

 • valitsee Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 21.4.2021 edustajan
 • antaa edustajalle ohjeistuksen hyväksyä tilinpäätös ja antaa vastuuvapaudet johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille sekä hyväksyä vuoden 2020 ylijäämän siirron pääoman tilille

Päätös

Konsernijaosto:

 • valitsi Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 21.4.2021 edustajaksi Tuula Kilpisen ja varaedustajaksi Kristiina Vanhala-Selinin.
 • antoi edustajalle ohjeistuksen hyväksyä tilinpäätös, sekä antaa vastuuvapaudet johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille sekä hyväksyä vuoden 2020 ylijäämän siirron pääoman tilille

Tiedoksi

Valittu edustaja, Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry