Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Lahti Region Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 5.5.2021

HOLDno-2019-343

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kunta on saanut kutsun Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen, mikä pidetään 24.4.2019 klo 10.00 Lahden seurahuoneella.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • tilinpäätös 1.1-31.12.2018, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
 • tilintarkastuskertomus
 • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
 • vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
 • hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

Oheismateriaalina kokouskutsu ja asialista.

Hollolan kunta omistaa yhtiöstä 12 %.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto päättää:

 1. määrää yhtiökokousedustajan Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen, mikä pidetään 24.4.2019
 2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat, mikäli tilintarkastajan kertomus on varaukseton
 3. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Sari-Anna Vilander ja varalle Hannu Siljander. 

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Konsernijaosto on kokouksessaan 13.1.2020 antanut konsernipalveluiden ja elinvoiman  palvelualueelle ohjeet mm. yhteistoimintasopimusten ja omistusten arviointiin liittyen arvioida Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy ja Lahti Region Oy:n sopimukset  30.3.2020 mennessä. Osana arviointia kuullaan myös yhtiöiden edustajia. 

Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman on kutsuttu antamaan katsaus yhtiön toiminnasta ja taloudesta. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto merkitsee tilannekatsausen tiedoksi ja antaa mahdolliset evästykset arviointia varten. 

Päätös

Konsernijaosto merkitsi esityksen tiedoksi.  Arvioinnissa tulee huomioida maksuosuus suhteessa vaikutuksiin. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Lahti Region Oy:n yhtiökokous pidetään 5.5.2020. Yhtiökokouksen asialistalla on mm.

 •  tilinpäätös 1. 1. -31. 12. 2019, Joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
 • tilintarkastuskertomus
 • Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • Päätetään toimenpiteistä, Joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
  • yhtiön voittokelpoiset varat ovat L87.919,21euroa,josta tilikauden voitto on 1.093,06 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovarat tilille ja osinkoa ei jaeta
 • Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
 • Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan seka muiden jäsenten valitseminen
 • Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

Oheismateriaalinen tilinpäätös.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä keskiviikko 15. 4. 2020 lähtien virkaaikana
klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa
yhtiön nettisivuilta www,_\/lsitlahti. fi/tilinpaatos2019.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Lahti Region Oy:n yhtiökokouksen 5.5.2020 osalta konsernijaosto:

 1. valitsee yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja varaedustajaksi elinvoimajohtaja Heli Randell:in.
 2. Antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi:
  • tilinpäätöksen hyväksymisen ja vastuuvapauden myöntämisen, jos tilintarkastajan lausunto on varaukseton
 3. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ke 5.5.2021 klo 13.00.

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
 5. Esitetään tilinpäätös 1. 1. -31. 12. 2020, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
 6. Esitetään tilintarkastuskertomus
 7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
 9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
 12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten
  valitseminen Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
 13. Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus.

Päätös

Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Päivi Rahkosen ja varaedustajaksi Heli Randellin, sekä antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus.

Tiedoksi

valittu edustaja, Lahden seutu – Lahti Region Oy