Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, yhtiökokous 2021

HOLDno-2019-357

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Ladec Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous järjestetään 21.5.2019.

Yhtiökokouskutsu ei vielä ole tullut, kutsu sisältää ainakin vakiopykälät:

 • vuoden 2018 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus
 • tilintarkastuskertomus
 • tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
 • vastuuvapauden myöntäminen
 • hallituksen jäsenten ja tilintarkastaan palkkiosta päättäminen
 • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 • hallituksen jäsenten valinta
 • hallituksen puheenjohtajan valinta
 • tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus n. 3 %.

Hollolan kunnan hallitusedustaja on vaihtunyt syksyn 2018 yhtiökokouksessa: Vesa Koivumaa.

Oheismateriaalina hyväksymätön tilinpäätös sekä tavoiteseurantamittaristo.

Yhtiön liikevaihto oli 5,1 milj. e (2017: 5,9 milj. e) ja tulos -509 265,42 euroa (-5484,37 e).

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto:

 1. päättää yhtiökokousedustajan yhtiökokoukseen 21.5.2019
 2. käsittelee asialistan ja ohjeistuksen kokouksessaan 20.5.2019.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi valittiin Hannu Siljander ja varalle Kristiina Hämäläinen. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Ladec Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous järjestetään 21.5.2019.

Yhtiökokouskutsu ja kokousaineistot oheismateriaalina. 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 2)
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat

Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus n. 3 %.

Hollolan kunnan hallitusedustaja on vaihtunut syksyn 2018 yhtiökokouksessa. Hollolan edustajana toimii Vesa Koivumaa.

Konsernijaosto on kokouksessaan 8.4.2019 valinnut yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja varalle Kristiina Hämäläisen. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto päättää: 

 1. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöksen ja siihen liittyvät asiakirjat sekä nimetä hallitukseen Vesa Koivumaan.
 2. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus on päättänyt kutsua koolle LADECin ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi torstaina 12.12.2019 klo 9.00 Lahden Tiedepuistolla, os. Niemenkatu 73, Lahti. 

Tarkempi kutsu toimiteaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta. 

Konsernijaosto on kokouksessaan 8.4.2019 valinnut yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja varalle Kristiina Hämäläisen. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet. 

 

Päätös

Konsernijaosto antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi kiinnittää huomiota talouden tasapainoon sekä kuntakohtaisten tavoitteiden tasoon. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

LADECin hallitus päätti tilinpäätöskokouksessaan kutsua koolle Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen tiistaina 26.5.2020 klo 12. Kokouskutsu materiaaleineen toimitetaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti aikaisintaan 4 viikkoa  – viimeistään 1 viikko ennen kokousta.

Yhtiökokouskutsu oheismateriaalina. 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus
7 § Tilintarkastuskertomus 
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat
17 § Kokouksen päättäminen

Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus n. 3 %.

Hollolan kunnan hallitusedustajana on vuonna 2019 (ja edelleen) toiminut Vesa Koivumaa.

Konsernijaosto on valinnut alustavasti yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja varalle Kristiina Hämäläisen. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Lahden Seudun Kehitys Oy (LADEC) yhtiökokouksen 26.5.2020 osalta konsernijaosto:

 1. Valitsee yhtiökokousedustajan ja varaedustajan
 2. Antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi
 • Hyväksyä yrityksen tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaudet, mikäli tilintarkatajan lausunto on varaukseton
 • esittää Hollolan kunnan edustajaksi hallitukseen Vesa Koivumaata
 • pidättäytyä enintään nykyisissä palkkioissa

Päätös

Konsernijaosto:

1. valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja varaedustajaksi Kristiina Hämäläisen.

2. antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi

 • hyväksyä yrityksen tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaudet, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.
 • esittää Hollolan kunnan edustajaksi hallitukseen Vesa Koivumaata.
 • pidättäytyä enintään nykyisissä palkkioissa.

Valmistelija

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinainen yhtiökokous on yhtiön hallituksen päätöksellä kutsuttu pidettäväksi 15.6.2021 klo 12.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

Päätös

Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

Tiedoksi

valittu edustaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy