Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kuntien Tiera Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 27.4.2021

HOLDno-2019-337

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2019 klo 10.00 Helsingissä. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Tilinpäätöksen vahvistaminen
 • Taseen osoittaman voiton käyttäminen
 • Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 • Yhtiön strategiasta päättäminen yhtiökokouksen 2018 tekemien linjausten pohjalta

Ohjeisaineistona yhtiökokousasiakirjat.

Yhtiön omistajina on 304 kuntataustaista yhteisöä, joista kuntia 222. Hollolan kunnan omistusosuus yhtiöstä on 0,1%.

Yhtiön liikevaihto oli 26,8 miljl. e (+6,4 %). Yhtiö teki alaskirjauksia; oma pääoma oli -2,8 milj. e (-4,7 milj. e). Operatiivinen tulos 2,7 milj. e (1,9 milj. e).

Yhtiön asiakirjoissa ei ole mitään sellaista erityistä, jonka johdosta kunnalla olisi erityinen intressi osallistua kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto merkitsee tiedokseen Kuntien Tiera Oy:n tilinpäätöksen 2018 ja yhtiökokouksen ja toteaa, ettei yhtiökokoukseen ole tarvetta antaa ohjeistusta (tai nimetä edustajaa).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Tiera Oy:n yhtiökokous on 29.4.2020.

Yhtymäkokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Tilinpäätös ja sen hyväksyminen vuodelta 2019
 • Vastuuvapauden myöntäminen
 • taseen osoittaman voiton käyttäminen
  • Kirjanpidon liikevaihdoksi kertaluonteisten kirjausten jälkeen muodostui 25,3 miljoonaa euroa ja  tulokseksi 4,2 miljoonan tappio. Vuonna 2018 kirjanpidon liikevaihto oli 26,8 miljoonaa euroa ja tulos 1,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tappio kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

 • hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
 • nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmien jäsenten valinta
 • hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista päättäminen

Ohjeisaineistona yhtymäkokouskutsu sekä tilinpäätösasiakirjat.

Konsernijaosto on valinnut alustavasti yhtiökokousedustajaksi tietohallintopäällikkö Vesa Huttusen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto:

1) valitsee Tiera Oyj:n 29.4.2020 yhtymäkokousedustajaksi tietohallintopäällikkö Vesa Huttusen.  

2) antaa kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:

 • hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus

 3) antaa yhtiökokousedustajalle tarvittaessa muut ohjeet

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 27.4.2021 klo 10.00 poikkeusoloista johtuen Teams-etäkokouksena.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ilmenevät tämän kutsun liitteenä olevasta kokouksen esityslistasta, joka yhdessä kutsun kanssa muodostaa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun.

Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 20.4.2021 ja liitettävä ilmoittautumiseen valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote.

Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan torstaina 22.4.ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten.

Koska esityslistalla ei ole sellaisia asioita, joista kunnalla olisi erityistä intressiä kantaansa lausua. Esityksenä on, että kunta ei aseta edustajaa yhtiökokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosot päättää olla asettamatta edustajaa Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kuntien Tiera Oy