Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Edustajien nimeäminen yhdistysten, osakeyhtiöiden , kuntayhtymien tmv. hallintoelimiin

HOLDno-2019-99

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on nimetä yhtiökokousedustajat sekä edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin. Konsernijaosto valitsee edustajat myös kuntayhtymäkokouksiin sekä säätiöihin.

Konsernijaoston tehtävänä on antaa myös omistajaohjaukseen liittyviä toimintaohjeita edustajille.

Konsernijaosto on vuonna 2017 valinnut edustajat eri yhteisöjen kokouksiin valtuustokauden loppuun. Luetteloa edustajista on päivitetty viimeksi konsernijaostossa v. 2018 ja se on syytä päivittää. Viimeisin taulukko valituista edustajista liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto valitsee edustajat eri yhteisöjen kokouksiin vuodelle 2019 oheisen luettelon mukaisesti. Kuntayhtymäkokousedustajista päätetään ennen kutakin yhtymäkokousta erikseen, mutta alustavat nimeämiset oheisen luettelon mukaan.

Päätös

Tehtiin seuraavat muutokset edustajiin: Kuntien Tiera Oyj:n yhtiökokousedustajaksi valittiin tietohallintopäällikkö Vesa Huttunen ja Ladec Oy:n yhtiökokousedustajaksi Kristiina Hämäläinen.

Ehdotus hyväksyttiin muutoksin. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan asuntotalot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.7.2019.

Kokouksessa tulee nimetä yhtiön hallituksesta eronneiden Eero Virran ja Kristiina Vahala-Selinin tilalle uudet hallitusjäsenet.

Kokouksen esityslista liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto niemää Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitukseen uudet jäsenet (2) eronneiden tilalle.

Päätös

Konsernijaosto nimeää hallitukseen jäseniksi Helena Maattolan ja Tuija Braxin. 

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

konsernijaosto on 19.6. kokouksessaan tehnyt päätöksen HAT:n hallituksen jäsenistä. Päätöstä on tarpeen päivittää. 

Hollolan asuntotalot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 22.8.2019. Yhtiökokousedustajana toimii Hannu Siljander. 

Kokouksessa päivitetään yhtiön hallituksen jäsenet. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto niemää Hollolan Asuntotalot Oy:n hallitukseen Helena Maattolan sijasta Heikki Mantereen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunta on yksi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön perustajakunnista (Lahden ja Asikkalan lisäksi).

Liitteenä pyyntö Hollolan kunnan edustajan nimeämiseksi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallitukseen sekä edustajien ja varaedustajien nimeämiseksi valtuuskuntaan vuosille 2020-21. 

Hollolan kunnan edustus hallituksessa vuorottelee Asikkalan kunnan kanssa. Vuosina 2018-19 hallituksessa on Asikkalan kunnan edustaja.

Hollolan kunnan edustajat valtuuskunnassa vv. 2018-19:

  • Johtaja Pekka Kotiaho (varalla Helena Maattola)
  • MJD, opettaja/kouluttaja, kansanedustajan avustaja Tuija Brax (varalla Klaus Jansson)
  • Filosofian lisensiaatti, opettaja Juhani Sirkiä (varalla Aki Markkola)
  • BBA / IT-tradenomi (amk) Janne Bröijer (varalla Pasi Pälsi)

Kunnan hallintosäännön mukaan konsernijaosto valitsee edustaja(t) säätiön toimielimiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto valitsee Holllan kunnan edustajan Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallitukseen sekä edustajat ja varaedustajat valtuuskuntaan vuosille 2020-21

Päätös

Konsernijaosto valitsee Hollolan kunnan edustajaksi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön hallitukseen Pekka Kotiahon ja valtuuskuntaan vuosille 2020-2021 edustajat seuraavasti: Kati Pölönen, varaedustajaksi Helena Maattolan, Tuija Brax, varaedustajaksi Klaus Jansson Jr., Juhani Sirkiä, varaedustajaksi Aki Markkola, Janne Bröjer, varaedustajaksi Pasi Pälsi. 

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on päättää kunnan:
• Yhtiökokousedustajat
• Yhtymäkokousedustajat (lukuun ottamatta hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokousedustajaa)
• Edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin
• Ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
• Edustaja(t) säätiön toimielimiin

Konsernijaoston tehtävänä on antaa myös omistajaohjaukseen liittyviä toimintaohjeita edustajille.

Luetteloa edustajista on päivitetty viimeksi konsernijaostossa v. 2019 ja se on syytä päivittää. Viimeisin taulukko valituista edustajista liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

 

Konsernijaosto valitsee edustajat eri yhteisöjen kokouksiin vuodelle 2020 oheisen luettelon mukaisesti. Kuntayhtymäkokousedustajista päätetään ennen kutakin yhtymäkokousta erikseen, mutta alustavat nimeämiset oheisen luettelon mukaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Konsernijaosto päivitti luetteloa edustajista. Päivitetty lista liitteenä. 

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on päättää kunnan:
• Yhtiökokousedustajat
• Yhtymäkokousedustajat (lukuun ottamatta hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokousedustajaa)
• Edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin
• Ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
• Edustaja(t) säätiön toimielimiin

Konsernijaoston tehtävänä on antaa myös omistajaohjaukseen liittyviä toimintaohjeita edustajille.

Konsernijaosto on käsitellyt edustajien nimeämistä kokouksessaan 10.2.2020 jolloin luetteloa on päivitetty. Päivitetty luettelo liitteenä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto täsmentää oheista edustajaluetteloa tarvittaessa. 

Päätös

Konsernijaostoa täsmennettiin Lahden Työn paikan osalta, yhtiö poistettiin listalta, koska kunta ei enää omista yhtiötä. 

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on päättää kunnan:Yhtiökokousedustajat
• Yhtymäkokousedustajat (lukuun ottamatta hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokousedustajaa)
• Edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin
• Ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
• Edustaja(t) säätiön toimielimiin
• Konserniyhtiöiden kokouspalkkioista

Konsernijaoston tehtävänä on antaa myös omistajaohjaukseen liittyviä toimintaohjeita edustajille.

Luetteloa edustajista on päivitetty viimeksi konsernijaostossa v. 2020 ja se on syytä päivittää. Viimeisin taulukko valituista edustajista liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto valitsee edustajat eri yhteisöjen kokouksiin ajalle 1.1.-31.5.2021 oheisen luettelon mukaisesti. Kuntayhtymäkokousedustajista päätetään ennen kutakin yhtymäkokousta erikseen, mutta alustavat nimeämiset oheisen luettelon mukaan.

Mikäli aikataulullisista syistä johtuen nimeämisiä ja ohjeistusta ei ehditä käsittelemään konsernijaostossa, kunnanjohtaja nimeää ja ohjeistaa edustajan tai edustajat. Nimeäminen noudattaa liitteen mukaista luetteloa.

Päätös

Konsernijaosto valitsi edustajat eri yhteisöjen kokouksiin ajalle 1.1.-31.5.2021 oheisen luettelon mukaisesti. Kuntayhtymäkokousedustajista päätetään ennen kutakin yhtymäkokousta erikseen, mutta alustavat nimeämiset oheisen luettelon mukaan.

Mikäli aikataulullisista syistä johtuen nimeämisiä ja ohjeistusta ei ehditä käsittelemään konsernijaostossa, kunnanjohtaja nimeää ja ohjeistaa edustajan tai edustajat. Nimeäminen noudattaa liitteen mukaista luetteloa.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on päättää kunnan: 
• Yhtymäkokousedustajat (lukuun ottamatta hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokousedustajaa)
• Edustajat muiden yhteisöjen kokouksiin
• Ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
• Edustaja(t) säätiön toimielimiin
• Konserniyhtiöiden kokouspalkkioista

Konsernijaoston tehtävänä on antaa myös omistajaohjaukseen liittyviä toimintaohjeita edustajille.

Luetteloa edustajista on päivitetty viimeksi konsernijaostossa 18.1.2021. Tämän jälkeen on ilmennyt joitakin muutoksia, jonka vuoksi luetteloa on syytä päivittää. Ehdotus päivitetystä edustajaluettelosta on tämän esityslistan liitteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto valitsee edustajat eri yhteisöjen kokouksiin ajalle 20.4.-31.7.2021 oheisen luettelon mukaisesti. Kuntayhtymäkokousedustajista päätetään ennen kutakin yhtymäkokousta erikseen, mutta alustavat nimeämiset oheisen luettelon mukaan.

Mikäli aikataulullisista syistä johtuen nimeämisiä ja ohjeistusta ei ehditä käsittelemään konsernijaostossa, kunnanjohtaja nimeää ja ohjeistaa edustajan tai edustajat. Nimeäminen noudattaa liitteen mukaista luetteloa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys ry:n kokouksiin varsinaiseksi edustajaksi nimettiin Tuula Kilipinen ja varaedustajaksi Kristiina Vanhala-Selin.

Merk. Päätöksen mukainen luettelo edustajista eri yhteisöjen kokouksiin on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Tiedoksi

Tuula Kilpinen