Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Edustajan nimeäminen, hallintoneuvosto v. 2021-2024, Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö

HOLDno-2021-206

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö on perustettu vuonna 1971 huolehtimaan maakunnan lentokenttätarpeista ylläpitäen ja kehittämällä Lahti-Vesivehmaan lentokenttää. Nykyisen strategian mukaisesti lentokentästä pyritään kehittämään nykyaikainen yleisilmailun palvelukeskus. Tämä tavoite sisältää erityisesti ammattimaisen palveluyrittäjien kuten lentokoulujen ja lentokaluston huoltotoimintayritysten saamista lentokentän käyttäjiksi. Tässä
tavoitteessa on huomattavasti edistytty. Lentokentän alueita ja tiloja kehitetään edelleen monipuolisempaan ilmailutoimintaan soveltuviksi.

Lentokenttäsäätiö pyytää Hollolan kuntaa nimeämään jäsenen hallintoneuvostoon. 

Hollolan kunta ei aikaisemmin ole nimennyt edustajaansa lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon. Asiaa on käsitelty viimeksi konsernijaoston kokouksessa 24.8.2020.

Hallintosäännön mukaan konsernijaosto päättää kunnan edustajat säätiöiden toimielimiin.

.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto on käsitellyt asiaa viimeksi 24.8.2020, jolloin jaosto päätti olla nimeämättä edustajaa Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallintoneuvostoon. Jaosto pitäytyy edelleen samassa kannassa.

Päätös

Konsernijaosto nimesi Hannu Siljanderin kunnan edustajaksi säätiön hallintoneuvostoon.

Merk. Keskustelun kuluessa Hannu Heikkilä esitti Toini Louekoski-Huttusen ensin kannattamana, että kunta nimeää säätiön hallintoneuvostoon kunnan edustajaksi Hannu Siljanderin. Käydyn keskustelun pohjalta, puheenjohtaja totesi konsernijaoston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta. Puheenjohtaja totesi ehdotuksen konsernijaoston päätökseksi. 

Tiedoksi

Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö