Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Sarastia Oy Neuvottelukunta 8.4.2021

HOLDno-2019-377

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous järjestetään torstaina 8.4.2021 klo: 9.00-11.00
etäyhteyden kautta Microsoft Teams-ohjelmalla. 
Kokouksen kutsu ja asialista ovat tämän esityslistan liitteenä.

Asialistan liiteaineisto toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse viikkoa ennen kokousta.

Sarastian ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Tavanomaisesta osakeyhtiöstä poiketen Sarastian johtamismallissa on neuvottelukunta, joka valmistelee hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Neuvottelukunnan rooli on valmisteleva. Esityslistalla olevissa asioissa pääpaino on asiakkaille tarjottavissa palveluissa ja siksi kunnan mahdollisen edustajan tulisi tuntea kunnan oman palveluntuotannon toiminnan tarpeet mahdollisen ulkoisen palveluntarjoajan suuntaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto nimeää kunnan edustajaksi Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen 8.4.2021 hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu edustaja, Sarastia Oy