Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kuntarahoitus Oy, yhtiökokous 25.3.2021

HOLDno-2019-278

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kuntarahoitus Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
torstaina 25. 3. 2021 kello 10.00 alkaen Helsingissä Kuntarahoituksen toimitiloissa, osoitteessa
Jaakonkatu 3 A. 5. krs., kokoustila Euro, 00100 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus alkaa kokouspaikalla
kokouspäivänä 25. 3. 2021 kello 9.00. 

Koronaviruspandemiasta johtuen osakkeenomistajien toivotaan kriittisesti arvioivan edustajansa
tarvetta osallistua yhtiökokoukseen fyysisesti. Fyysisen osallistumisen sijaan osakkeenomistajille
tarjotaan mahdollisuus seurata yhtiökokousta Microsoft Teams -verkkolähetyksenä. Äänioikeuttaan
verkkolähetystä seuraavat voivat käyttää asiamiehen välityksellä eli antamalla valtakirjan kokoukseen
osallistumiseen.

Kokouskutsu liitteineen on tämän esityslistan oheismateriaalina.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat;
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Hallituksen esitys tilikauden 2020 voiton käsittelemiseksi
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallituksen Jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
15. Kokouksen päättäminen

Yhtiön asiakirjoissa ei ole mitään sellaista erityistä, jonka johdosta kunnalla olisi erityinen intressi osallistua kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto merkitsee tiedokseen Kuntarahoitus Oy:n vuosikertomuksen sekä yhtiökokouksen ja toteaa, ettei yhtiökokoukseen ole tarvetta antaa ohjeistusta tai osallistua/nimetä edustajaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heikki Mantere