Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, tilinpäätös 2020 ja yhtymäkokous

HOLDno-2020-182

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunta on vastaanottanut Hollola-Lahden vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2020. Asiakirjat ovat tämän esityslistan oheismateriaalina.

Hollola-Lahden vesilaitoskuntayhtymä yhtymäkokous järjestetään saadun ennakkotiedon mukaan 19.4.2021. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena, Teams-tilassa. Varsinainen kokouskutsu lähetetään maali-huhtikuuna vaihteessa.

Esityslistalla olevia asioita ovat:

  • tilinpäätös 2020 (esityslistan oheismateriaalina)
  • tilintarkastusyhteisön valinta. Nykyinen BDO Audiator

Syksyn 2020 yhtymäkokoukseen edustajaksi on nimetty elinvoimajohtaja Heli Randellin. Kevään 2020 yhtymäkokoukseen edustajaksi nimettiin Pekka Kotiaho.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto:

1) merkitsee tilinpäätöksen vuodelta 2020 tietoonsa saatetuksi

2) valitsee yhtymäkokousedustajan  

3) antaa kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:

  • hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
  • hyväksyä tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2021 BDO Audiator

 4) antaa yhtiökokousedustajalle tarvittaessa muut ohjeet

Päätös

Konsernijaosto:

1) merkitsi tilinpäätöksen vuodelta 2020 tietoonsa saatetuksi

2) valitsi yhtymäkokousedustajaksi Pekka Kotiahon ja varalle elinvoimajohtaja Heli Randellin

3) antoi kokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet:

  • hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
  • hyväksyä tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2021 BDO Audiator

 4) ei antanut yhtiökokousedustajalle muita ohjeita

 

Tiedoksi

Valitut edustajat, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä