Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Eteva kuntayhtymä ,ylimääräinen yhtymäkokous

HOLDno-2019-361

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

HUS ja ETEVA tehneet liitteenä olevan esiselvityksen Etevan integroitumisesta HUS:iin. Esiselvityksessä on esitetty omistajakuntien näkemysten kuulemista. Eteva on suunnitellut käyvänsä omistajakuntien kanssa keskustelut siitä, mitä mieltä he ovat esiselvityksen tuloksista ja mahdollisesta jatkoselvityksestä ulkopuolisen tahon toimesta. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän jäsenkunnista Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä ovat Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin Eteva-kuntayhtymän jäsenkuntia. Hartola kunta on Savon erityishuoltopiirin Vaalijalan kuntayhtymän jäsenkunta.

Asiaa on käsitelty työvaliokunnan kokouksessa 18.12.2020, missä pohjaesityksenä oli Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (Mika Forsberg) kannanotto asiaan:

"Selvitystyön jatkaminen on välttämätöntä ja keskeinen osa sote-uudistukseen valmistautumista. Ulkopuolinen taho myös jatkoselvityksen tekijäksi kannatettava. Lakiluonnokset jättävät avoimeksi, miten uudistuksessa turvataan kehitysvammaisten sekä muuta erityistä tukea tarvitsevien oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä kehitysvamma-alan erityisenosaaminen muutostilanteessa. Suunnitelluilla hyvinvointialueilla ei ole riittävästi mahdollisuuksia ylläpitää vaativan sosiaalihuollon palvelujen edellyttämää osaamista. Jatkoselvityksessä tulee selvittää tarkemmin Eteva-HUS-kokonaisuuden ja suunniteltujen hyvinvointialueiden työnjakoa. Omistajakuntien lisäksi sote-järjestämisvastuussa olevien toimijoiden osallistaminen ja kuuleminen jatkoselvityksen aikana on välttämätöntä."

Työvaliokunta osaltaan hyväksyi lausuman.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto toteaa kannanottonaan Eteva-kuntayhtymälle, että Hollolan kunta yhtyy Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työvaliokunnan yhteiseen kannanottoon ja kannattaa ulkopulisen tahton tekemää jatkoselvitystä Eteva-HUS-kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Päätös

Konsernijaosto totesi kannanottonaan Eteva-kuntayhtymälle, että Hollolan kunta yhtyy Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työvaliokunnan yhteiseen kannanottoon ja kannattaa ulkopuolisen tahon tekemää jatkoselvitystä Eteva-HUS-kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Eteva kuntainyhtymän yhtymäkokous pidetään tiistaina 30.3.2021, klo 12:00 alkaen.

Esityslista ja kokouskutsu ovat tämän esityslistan liitteenä.

Yhtymäkokouksen esityslistalla on:

§1 Kokouksen avaus
§ 2 Nimenhuuto, äänimääräluetteloiden hyväksyminen, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
§ 4 Yhtymäkokouksen vaalilautakunnan valitseminen (vain tarvittaessa)
§ 5 Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
§ 6 Tilapäisen valiokunnan lausunto ja päätösesitys yhtymäkokoukselle yhtymähallituksen luottamuksesta

Esitys: Tilapäinen valiokunta päätti 5.3.2021 kokouksessaan esittää, että yhtymäkokous toteaa, että Etevan yhtymähallitus ei nauti yhtymäkokouksen luottamusta. Yhtymäkokous päättää erottaa yhtymähallituksen

§ 7 Muut asiat
§ 8 Yhtymäkokouksen päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi
§ 9 Kokouksen päättäminen

 

Pykälän 6 asiaa on avattu konsernijaoston kokouksessa 7.12.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto päättää:

  1. valita yhtymäkokousedustajaksi Matti Siirolan ja hänelle varajäseneksi Hannu Heikkilän, edustamaan Hollolan kuntaa Eteva kuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 30.3.2021.
  2. antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä Tilapäisen valiokunnan lausunnon pohjalta tehdyn päätösehdotuksen. 
  3. antaa yhtymäkokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin, siten että konsernijaosto ei antanut kohdan 3. mukaisia lisäohjeita.

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja + varaedustaja, Eteva kuntayhtymä/kirjaamo