Kunnanhallituksen konsernijaosto, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

  1. Katsaus omistajapolitiikkan ja konserniohjauksen kehittämisen suuntaviitoista, konsernijaoston toiminnan päättyessä.
  2. Kunnan osaomistusyhtiöihin liittyvä katsaus. Kunnanjohtaja sekä hallinto- ja talousjohtaja antavat katsauksen kunnan osaomistusyhtiöiden (Provincia, Työterveys Wellamo, Salpakierto) tilanteesta.
  3. Vireillä olevat kunnan riski-, riita- ja vastuukysymyksiin liittyvät asiat

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallituksen konsernijaosto merkitsee katsaukset tietoonsa saatetuksi ja ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.