Keskusvaalilautakunta, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kuulutus valittavien valtuutettujen määrästä ja ehdokasasetteluun liittyvien asiakirjojen jättämisestä

HOLDno-2020-565

Valmistelija

  • Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Vaalilain 34 §:n mukaan viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan keskusvaalilautakunta määrää, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Vaalilain 145 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa. Kuulutus voidaan antaa 34 §:n tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä.

Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella siten, että kunnissa, joissa asukasluku on 20 001-50 000, valitaan valtuutettuja 43.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy kuulutuksen valittavien valtuutettujen määrästä ja ehdokasasetteluun liittyvien asiakirjojen jättämisestä julkaistavaksi Hollolan Sanomissa sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla internetissä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kuulutukseen kirjoitetaan, että

- Hollolan valtuustoon valitaan 43 valtuutettua

- Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava 9.3.2021 klo 16 mennessä. Asiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri 9.3.2021 klo 9-16 kunnanvirastossa, Virastotie 3. 

Tiedoksi

vaaliasiamiehet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.