Keskusvaalilautakunta, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ilmoitusasiat

Perustelut

Keskusvaalilautakunnalle lähetetään esityslistan mukana

- Oikeusministeriön kirje 1.10.2020: Vuoden 2021 kuntavaalit

- Kuntaliiton yleiskirje 9/2020: Kuntavaalit 18.4.2021

- Kuntaliiton yleiskirje 10/2020: Vaalikelpoisuus valtuustoon

Ehdotus

Merkitään tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Keskusvaalilautakunnalle oli lähetetty esityslistan mukana lisäksi DVV:n kirje "Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen kuntavaaleissa 2021":

Keskusvaalilautakunnan sihteeri kertoi ennakkoäänestyspaikka- ja äänestyspaikkavalmisteluista mm. koronatilanne huomioiden.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.