Hyvinvointivaliokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Valtion erityisavustus Monimuotoisen veturiluokan ja alkuluokkatoiminnan kehittämien ja varhaisen tuen vahvistaminen sekä tukeminen v. 2021-2022

HOLDno-2021-241

Valmistelija

  • Anssi Vidman, perusopetuksen rehtori, anssi.vidman@hollola.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on ollut haettava valtion erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022. Hakuaika on päättynyt 11.3.2021.

Hollolan kunta on hakenut tätä avustusta 68 000 €. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 85 000 €, josta omarahoituksen osuus on 17 000 €.

Avustuksen käyttötarkoitus on monimuotoisen Veturiluokan ja alkuluokkatoiminnan rakenteiden kehittäminen ja varhaisen tuen vahvistaminen sekä tukeminen. Avustuksella on tarkoitus palkata opettaja Salpakankaan koululle monimuotoiseen Veturi-luokkaan ja koulunkäyntiavustaja Hämeenkosken koulun alkuluokkiin. Tarkempi kuvaus avustuksen käyttötarkoituksessa on kuvattu hankehakemuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 15.4.2021 (OKM/305/520/2021) Hollolan kunnalle 68 000€ käytettäväksi päätöksensä mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedokseen opetus-ja kulttuuriministeriön tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin sekä esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 myönnetystä päätöksestä ja päättää olla hakematta muutoksenhakua.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: aluerehtorit, hallinto- ja talousjohtaja, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.