Hyvinvointivaliokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Poikkeukselliset opetusjärjestelyt 7-9 vuosiluokkien oppilaat, korona, vs. hyvinvointijohtaja

HOLDno-2021-139

Valmistelija

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Perustelut

Hyvinvointivaliokunta päätti 16.12.2020 § 127 kokouksessaan ehdollisesti delegoida toimivaltaansa siten, että hyvinvointijohtajalla tai hänen toimivaltaansa käyttävällä viransijaisella on toimivalta päättää ajalla 1.1.2021 - 31.7.2021 perusopetuslain 20 a § mukaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä.

26.3.2021 § 7 vs. hyvinvointijohtaja Sanna Plit-Rehula on päättänyt delgointipäätöksen toimivallalla aluehallintoviraston määräyksen (ESAVI/7112/2021) mukaisesti, että Hollolassa otetaan käyttöön poikkeukselliset opetusjärjestelyt ja vuosiluokkien 7-9 oppilaat siirtyvät etäopetukseen ajalle 29.3. - 5.4.2021.

1.4..2021 § 11 vs. hyvinvointijohtaja Minna Säkkinen-Salminen on päättänyt delgointipäätöksen toimivallalla aluehallintoviraston määräyksen (ESAVI/7112/2021) mukaisesti, että Hollolassa otetaan käyttöön poikkeukselliset opetusjärjestelyt ja vuosiluokkien 7-9 oppilaat siirtyvät etäopetukseen ajalle 6. - 11.4.2021

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvassa asemassa olevia oppilaita. Vuosiluokkien 7-9 erityisen tuen oppilaat sekä valmistavan opetuksen oppillaat jatkavat siten poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä huolimatta koulutyötä lähiopetuksessa. Näihin ryhmiin kuuluvat oppilaat voivat siirtyä etäopetukseen vain karanteeni- tai eristystilanteessa tai jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluvat riskiryhmään. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee vs. hyvinvointijohtajien päätökset poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Tiedoksi: aluerehtorit

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.