Hyvinvointivaliokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

10.3.2021 Nuorisovaltuuston pöytäkirja
7.4.2021 Nuorisovaltuuston pöytäkirja

Kirjeet

29.3.2021 Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Lastensuojelun ennakkotiedot (tilasto) https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/lapset-nuoret-ja-perheet/lastensuojelu/lastensuojelu

8.4.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje: Vähälevikkisten laatukirjallisuuden (ostotuki) kuntakohtainen määräraha vuonna 2021 yleisten kirjastojen kirjatilaukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.