Hyvinvointivaliokunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Valtionavustus Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2020

HOLDno-2020-195

Valmistelija

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Opetushallitus asetti haettaviksi kerhotoiminnan avustukset ajalle 5.3. - 16.4.2020.

Hollolan kunta on haki avustusta määrä-aikaan mennessä 43 500 euroa.

Opetushallitus on 23.10.2020 päätöksessään (44/470/2020) myöntänyt Hollolan kunnalle valtionavustusta kerhotoiminnan tukemiseen 20 000 euroa, omavastuu osuuden ollessa 8 572 euroa. Hankkeeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat 28 572 euroa. Päätös perustuu hakijan esittämään hankesuunnitelmaan.

Avustuksen käytöstä, toteutuksesta ja tuloksista tulee tehdä loppuraportti Opetushallitukseen 31.3.2022 mennessä.

Opetushallituksen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (valtionavustuslaki § 34). Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Opetushallitukselta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi päätöksen kerhotoiminnan tukemiseen tarkoitetusta avustuksesta ja päättää olla hakematta muutoksenhakua.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: perusopetuksen rehtorit (aluerehtorit ja erityisopetuksen rehtori), apulaisrehtori, hyvinvoinnin palvelualueen taloussuunnittelija, talousjohtaja, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.