Hyvinvointivaliokunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Kuntalaisaloitteet - Hämeenkosken kirjasto

HOLDno-2020-574

Valmistelija

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Hyvinvointivaliokunnalle on osoitettu kuntalaisaloitteet koskien Hämeenkosken kirjaston palveluita. Aloitteet ovat liitteenä.

Hämeenkosken kirjaston yhteydessä aloitteen mukaiset palvelut ovat jo olemassa. Hämeenkosken kirjaston osalta on erilaisia vaihtoehtoja selvitetty virkamiesvalmisteluna myös sen osalta, voisiko joku muu toimija toteuttaa kirjaston toimintaa. Tämän osalta on kuitenkin todettu, että se ei ole mahdollista, koska kirjastojärjestelmä edellyttää viranomaistoimijaa. Toisekseen mitään esitystä Hämeenkosken kirjastopalvelujen muuttamiseksi ei ole tehty, eikä se toistaiseksi ole myöskään ajankohtaista. Kirjastopalvelujen mahdollisen kehittämisen tai muuttamisen osalta noudatetaan Hämeenkoskeen liittyen Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitossopimuksessa hyväksyttyjä ja päätettyjä vaihtoehtoja ja toimintatapoja. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee aloitteet tietoon saatetuksi ja toteaa, että kuntalaisaloitteet eivät johda jatkotoimenpiteisiin, koska nykyisissä kirjastopalveluissa asiat on jo huomioitu. Mikäli Hämeenkosken kirjaston palvelujen järjestämiseen liittyen palataan asian valmistelussa noudatetaan Hämeenkosken ja Hollolan kuntaliitossopimuksessa hyväksyttyjä ja päätettyjä vaihtoehtoja ja toimintatapoja.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosaiset: aloitteiden tekijät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.