Hyvinvointivaliokunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

19.10.2020 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
www.salpaus.fi/info/paatoksenteko/ - Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat - Yhtymähallitu

Kirjeet

16.10.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI/25617/2020): Päätös varhaiskasvatuksen valvontaohjelman toteuttaminen koskien Hollolan kunnan järjesteämää varhaiskasvatusta -
"Aluehallintovirasto toteaa, että Hollolan kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus pyydetyissä päiväkodeissa on ollut tarkasteluajankohtana varhaiskasvatuslain mukainen."
22.10.2020 Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI/29985/2020): Päätös tartuntataulilain 58 §:n mukainen päätös Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille
16.11.2020 Mediatiedote: Salpakankaan koulun yhdellä oppilaalla on todettu koronatartunta

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.