Hyvinvointivaliokunta, kokous 25.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Hallintosääntö 2021

HOLDno-2020-664

Valmistelija

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan hallintosääntöä tarkastellaan vuosittain. Hyvinvoinnin palvelualueella on ilmennyt tarvetta hallintosäännön muutoksille muuttuneista tilanteista ja lainsäädännön muutoksista johtuen. Muutokset on kirjattu kaikki oheismateriaalina olevaan hallintosääntöluonnokseen, joka menee kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi muutokset hallintosääntöön ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: hallintopäälliköt, hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.