Hyvinvointivaliokunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Valtionavustus - Kestävän liikkumisen ratkaisut Hollolassa

HOLDno-2020-680

Valmistelija

  • Nicholas Nyman, kuljetussuunnittelija, Nicholas.Nyman@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunta on hakenut Traficomilta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2021 yhteensä 30 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 40 000 euroa omavastuuosuuden ollessa 10 000 euroa.

Valtionavustusta on haettu kestävän liikkumisen ratkaisujen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena oli matkustajien luottamuksen palauttaminen julkiseen liikkumiseen omaa autoilua vähentämällä.

Traficomin 1.2.2021 päivätyn päätöksen mukaan hankehakemus on saanut kielteisen päätöksen.

Hanke tulisi toteuttaa laajempana seudullisena kokonaisuutena yhteistyössä paikallisen alueellisen joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisen kanssa. Lisäksi hankkeen toimepiteet kohdistuvat kunnan perustoimintaan (palveluliikenne ja koululaiskuljetukset), joita ei rahoiteta liikkumisen ohjauksen valtionavustukella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää merkitä Traficomin tekemän kielteisen päätöksen liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta tiedokseen ja päättää olla hakematta muutoksenhakua.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: hallinto- ja talousjohtaja, hyvinvoinnin palvelualueen taloussuunnittelija, talouspalvelut@hollola.fi, kuljetussuunnittelija, kuljetuskoordinaattori, elinvoimajohtaja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.