Hyvinvointivaliokunta, kokous 24.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kirjeet

21.1.2021 Päijät-Hämeen Liikunta ja Urhelu ry:n ja Päijät-Hämeen alueen urheiluseurojen vetoomus lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan jatkumisen puolesta Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan päättäille sekä Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymälle
27.1.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje: Perusopetuksen poikkeuksellisia opetusjärjestelyitä koskeva lainsäädäntö kevätlukukaudella 2021
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.