Hyvinvointivaliokunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kirjeet

6.11.2019 Tiedote: Palveluverkkoratkaisun käsittely siirtyy vuodelle 2020
11.11.2019 Päätös Valtiovarainministeriö VM/2545/02.02.06.00/2018 Kunnan peruspalveluiden valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019

Tiedoksi

Hyvinvointivaliokunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 18.12.2019 kello 17.00 Vanhassa Pappilassa, Särkäntie 1, 16710 Hollola kk.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ruotsalainen, hyvinvointijohtaja, matti.ruotsalainen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. (Vesihuoltolaki 119/2001 § 34).