Hyvinvointivaliokunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Valtionavustus, vieraskielisten oppilaiden opetuksen järjestäminen 2020 (saame, romani)

HOLDno-2020-627

Valmistelija

  • Joanna Ikonen, hallintovastaava, joanna.ikonen@hollola.fi

Perustelut

Opetushallitus asetti haettavaksi 29.1. - 21.12.2020 valtionavustukset vieraskielisten sekä saamen ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen vuonna 2020.

Opetushallitus on myöntänyt 2.3.2021 päätöksellään 175/31/2020 Hollolan kunnalle valtionavustuksena 19 737 euroa.

Valtionavustuksen osuus on 86 %:a hyväksytyistä laskennallisista kustannuksista.

Valtionavustusta on myönnetty vuonna 2020 aiheutuneisiin kustannuksiin seuraavasti:

vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden suomi toisena kielenä ja kirjallisuus - opetus ja/tai muun opetuksen tukeminen 918 tunnin osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää merkitä tiedoksi opetushallituksen myöntämän avustuksen vieraskielisten sekä saamen ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä vuonna 2020. Päätöksestä ei haeta muutoksenhakua.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: aluerehtorit, hallinto- ja talousjohtaja, hyvinvoinnin palvelualueen taloussuunnittelija, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.