Hyvinvointivaliokunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Oikaisuvaatimus varhaiskasvatusmaksun hyvitystä koskevasta viranhaltijapäätöksestä

Salassa pidettävä, AsiakasL 14 §