Hyvinvointivaliokunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat ja otteet

8.2.201 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
www.salpaus.fi/info/paatoksenteko/ - Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat - Yhtymähallitus
10.2.2021 Nuorisovaltuuston pöytäkirja
15.2.2021 Kunnanhallituksen pöytäkirjanote § 37, Hollolan kunnan lausunto linjaliikenteen uusista vyöhykevaihtoehdoista ja lippujen hinnoista

Kirjeet

22.2.2021 Kuntaliiton Yleiskirje 5/2021: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen
2.3.2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (VN/5319/2021-OKM-1): Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä muiden yhteisten hakujen aikataulun muuttamisesta
9.3.2021 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 22.2.2021 (VN/4646/2021-OKM-1): Kirje etsivään nuorisotyöhön liittyvistä muutoksista vuonna 2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.