Hyvinvointivaliokunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Hyvinvoinnin palvelualueen tilinpäätös- ja toimintakertomus 2020

HOLDno-2021-43

Valmistelija

  • Mervi Pajula-Matiskainen, taloussuunnittelija, mervi.pajula-matiskainen@hollola.fi
  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2020 talousarvion toteuma oli toimintakulujen osalta 99,4 % ja toimintatuottojen osalta 103,9 %. Toimintakulut olivat yhteensä 48 836 968,00 euroa eli 446 039,00 euroa (0,9 %) vähemmän kuin vuonna 2019. Toimintatuotot olivat yhteensä 3 644 473,00 euroa eli 399 664,00 euroa (9,9 %) vähemmän kuin vuonna 2019. Toimintakate oli 99,0 %. Nettoinvestointien toteuma-aste oli 74,0 % (140 655 euroa).

Selostus merkittävistä toiminnallisista tapahtumista ja vaikutuksista palvelualueen toimintaan ja tulokseen sekä mahdolliset muut merkittävät muut muutokset verrattuna vuoteen 2019 ilmenevät liitteenä olevasta vs. hyvinvointijohtajan katsauksesta.

Liitteenä hyvinvoinnin palvelualueen toimintakertomus vuodelta 2020, joka sisältää mm. hyvinvointijohtajan katsauksen, selonteon sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen sekä talousarvion toteutumisraportin.

Hyvinvointivaliokunta hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen osaltaan ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset sekä toimintakertomuksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää osaltaan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvion alitukset ja ylitykset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hallinto- ja talousjohtaja, laskentapäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.