Hyvinvointivaliokunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ekoteko-avustus 2021, jakoperusteet

HOLDno-2021-137

Valmistelija

  • Lassi Puodinketo, vapaa-aikapäällikkö, lassi.puodinketo@hollola.fi

Perustelut

Hollolalaiset yhdistykset voivat hakea toimintaansa avustusta Hollolan kunnalta. Hyvinvointivaliokunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi yhdistysten toiminnan tukemiseen. Hallintosäännön mukaan hyvinvointivaliokunta päättää avustuksien jakamisesta järjestöille käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Vuodelle 2021 avustusmäärärahaan on varattu 10 000 euroa ekoteko-hankkeisiin.

Ekoteko voi olla esimerkiksi toiminnan ympäristöystävällisyyden kehittäminen, tapahtuma, tempaus tai ympäristönhoitoon liittyvä teko. Ekoteko-hanke on uusi yhdistysten avustumuoto, jolla on mahdollista tukea pienimuotoisia ympäristöystävällisiä tekoja tai ideoita. Avustuksen käyttöaika on vuosi 2021 ja hakuaika 15.4.-15.11.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset ekotekohankkeiden avustuskriteerit.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tiedoksi: vapaa-aikapäällikkö, liikunta-asiainhoitaja, hyvinvoinnin palvelualueen taloussuunnittelija, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.