Hyvinvointivaliokunta, kokous 17.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta keskustelee ajankohtaisista asioista.

Päätös

Hyvinvointivaliokunta keskusteli ajankohtaisista asioista. 

  • hyvinvointijohtaja Kim Strömmer aloittaa 15.4.2021
  • henkilöstömuutoksista
  • tiedot valtionavustusrahoitushakemuksista
  • koronatilanteesta.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.