Elinvoimavaliokunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

ei saapuneita pöytäkirjoja

Kirjeet

ei saapuneita kirjeitä

 

Muuta

Hollola-Alma Media, asumisen markkinointi yhteistyön loppuraportti / Tero Lipsanen Alma Media
Hollolan ilmastotyö – mitä konkreettista on tapahtunut ja mitä tapahtuu? / Annariina Keto ja Ulla Lehtinen
Sorvasen ranta-alueen kaavoitus – maanomistajakyselyn tulokset / Henna Kurosawa
Ajankohtaiskatsaus konsessiosopimuksen sopimusneuvottelujen etenemisestä / Riikka Johansson

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.