Elinvoimavaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023—2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet, elinvoiman palvelualue

HOLDno-2021-389

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen tasapainovaatimuksesta.
Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus. 

Konsernipalveluissa on valmisteltu talousarvion laadintaohjeet palvelualueille noudattetavaksi. Laadintaohjeen mukainen raami pohjautuu nollatuloksen saavuttamiseen vuoden 2022 osalta. Raamissa on otettu huomioon talouden tasapainottamisohjelma ja siihen sisältyvä palveluverkkoratkaisun vaikutus, arviot henkilöstömenojen ja kustannustason nousuista sekä tiedossa olevat olennaiset lainsäädännölliset muutokset. Sotemenojen kasvuna on huomioitu 4,5%:ia perustuen yhtymän kanssa käytyihin neuvotteluihin. Strategian toteuttamista ja erityisesti elinvoimahankkeita varten on ramiin varattu 0,5 milj. euron kohdentamaton varaus. Verotulojen kasvu +1,8 milj. euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden perustuu kuntaliiton toukokuun ennusteeseen. Valtionosuuksien kasvu +2,7 milj. euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden perustuu sekä kuntaliiton että valtiovarainministeriön toukokuussa julkaisemiin ennusteisiin. 

Palvelualueet valmistelevat talousarvioesityksensä siten, että palvelualueen sitova taso on toimintakate. Vesihuoltolaitoksen tuloksen tulee päätyä nollaan. Valmistelun aikataulu on esitetty laadintaohjeen ensimmäisellä sisältösivulla. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Leila Tupasela, taloussihteeri, leila.tupasela@hollola.fi

Perustelut

Elinvoimavaliokunta merkitsi talousarviosta ja laadintaohjeista 22.6.2021 pidetyn kokouksen ajankohtaisissa asioissa seuraavasti:

Todettiin, että talousarvioraami ja -laadintaohjeet on käsitelty kunnanhallituksessa 22.6.2021.

Kuntalain (410/2015) 110§:ssä säädetään kunnan talousarviosta ja sen tasapainovaatimuksesta.
Hollolan kunnan hallintosäännön mukaan suunnittelukehyksestä ja talousarvion laadintaohjeesta päättää kunnanhallitus. 

Konsernipalveluissa on valmisteltu talousarvion laadintaohjeet palvelualueille noudatettavaksi. Laadintaohjeen mukainen raami pohjautuu nollatuloksen saavuttamiseen vuoden 2022 osalta. Raamissa on otettu huomioon talouden tasapainottamisohjelma ja siihen sisältyvä palveluverkkoratkaisun vaikutus, arviot henkilöstömenojen ja kustannustason nousuista sekä tiedossa olevat olennaiset lainsäädännölliset muutokset. Sotemenojen kasvuna on huomioitu 4,5%:ia perustuen yhtymän kanssa käytyihin neuvotteluihin. Strategian toteuttamista ja erityisesti elinvoimahankkeita varten on ramiin varattu 0,5 milj. euron kohdentamaton varaus. Verotulojen kasvu +1,8 milj. euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden perustuu kuntaliiton toukokuun ennusteeseen. Valtionosuuksien kasvu +2,7 milj. euroa kuluvan vuoden ennusteeseen nähden perustuu sekä kuntaliiton että valtiovarainministeriön toukokuussa julkaisemiin ennusteisiin. 

Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys on valmisteltu siten, että palvelualueen sitova taso on toimintakate.  Valmistelun aikataulu on esitetty laadintaohjeen ensimmäisellä sisältösivulla. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta merkitsee talousarvioraami ja -laadintaohjeet tiedokseen.

Päätös

Elinvoimavaliokunta merkitsi talousarvioraamin ja -laadintaohjeet tiedokseen.

Tiedoksi

talouspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.