Elinvoimavaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Pöytäkirjan tarkastus

HOLDno-2021-443

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hallintosäännön X luvun § 112 mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Elinvoimavaliokunnan pöytäkirja on tarkastettu siten, että sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä, jos mahdollista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta päättää, että elinvoimavaliokunnan pöytäkirja tarkastetaan siten, että sen tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä.

Elinvoimavaliokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Elinvoimavaliokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kristiina Vanhala-Selinin ja Sakari Marttilan.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.