Elinvoimavaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Lapsiparlamentti 12.5.2021/Elinvoiman palvelualueen vastaukset kysymyksiin

HOLDno-2021-464

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Lasten ja nuorten kuulemisesta ja osallistamisesta päätöksenteossa on säädetty muun muassa Perustuslain 6 § 3 momentti, Kuntalain 22 §:n, Nuorisolain 24 §:n ja Perusopetuslain 47 a §:ssä. Hollolan kunnan keskeiset tavat osallistaa ja kuulla nuoria ovat nuorisovaltuusto sekä lapsiparlamentti.

Vapaa-aikapalvelut vastaa lapsiparlamentin toiminnan järjestämisestä ja organisoinnista.
Lapsiparlamentti kokoontuu kaksi kertaa vuodessa (keväisin ja syksyisin). Lapsiparlamentti koostuu kunnan koulujen 1. - 6. luokkalaisista oppilaista.

Lapsiparlamentiin osallistuvien lasten ohjaaville opettajille annetaan ennakkotehtävät tai aiheet, joita opettajat työstävät lasten kanssa. Lapsiparlamentin kokouksessa osallistujat esittelevät annettujen aiheiden pohjalta toteutettuja presentaatioita kunnan keskeisille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. 

Vuoden 2021 ensimmäisessä Lapsiparlamentissa esitettiin lapsille kaksi kysymystä: Miten minä voin tukea oman lähiluontoni monimuotoisuutta? Miten kunta voi tukea sinun lähiluontosi monimuotoisuutta?
Parlamentti totetutettiin keväällä 2021 poikkeuksellisesti teams-kokouksena vallitsevan koronatilanteen vuoksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy liitteen mukaiset vastaukset lapsiparlamentin kysymyksiin Miten kunta voi tukea sinun lähiluontosi monimuotoisuutta?. Vastaukset toimitetaan tiedoksi asianoamisille kouluille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ote: asianomaiset koulut, vapaa-aikapäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.