Elinvoimavaliokunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

HOLDno-2021-443

Valmistelija

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Todetaan, että valtuusto on kokouksessaan 16.8.2021 valinnut Hollolan elinvoimavaliokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2023:

Varsinainen jäsen Varajäsen
pj Miikka Lönnqvist (SDP) Mikko Niipala (SDP)
vpj Kristiina Vanhala-Selin (VIHR) Matti Laurila (VIHR)
Sakari Marttila (PS) Vesa Aholainen (PS)
Kari Aaltonen (PS) Pasi Salmijärvi (PS)
Mira Viljanen (PS) Christa Asikainen (PS)
Pasi Jalonen (KOK) Tommi Nurminen (KOK)
Tatu Söyrilä (KOK) Minna Nieminen (KOK)
Minna Kauhanen (KOK) Hanna Rapatti (KOK)
Mari Kurisjärvi (SDP) Sarianne Järvinen (SDP)
Seija Aakala (KESK) Sirpa Alatalo (KESK)
Paavo Takala (KESK) Mika Halme (KESK)

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan elinvoimavaliokunnan esittelijänä toimii palvelualuejohtaja. Pöytäkirjan pitäjänä toimii valiokunnan nimeämä henkilö tai hänen sijaisekseen määräytty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Elinvoimavaliokunta nimeää toimistosihteeri Iina Tuukkalan elinvoimavaliokunnan pöytäkirjanpitäjäksi.

Päätös

Elinvoimavaliokunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Elinvoimavaliokunta nimesi toimistosihteeri Iina Tuukkalan elinvoimavaliokunnan pöytäkirjanpitäjäksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.