Elinvoimavaliokunta, kokous 22.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Salpausselkä Nordic Walking Park -hanke, Lahti Green Capital 2021 rahoitushaku

HOLDno-2020-527

Valmistelija

  • Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, sari-anna.vilander@hollola.fi

Perustelut

Hollolan ja Lahden kuin myös koko Päijät-Hämeen alueella on valtava määrä reittejä. Osa reiteistä on koronapandemian aikana saanut valtaisan suosion ja ne ovat jopa aika ajoin ruuhkautuneet. Jos pandemia-ajasta pitää jotain positiivista sanoa, on se ehdottomasti luonnossa liikkuminen ja oman asuinalueen kuin myös lähimatkailuun liittyvien luontoalueiden ja reittien arvostuksen nousu. Ilmastonmuutos ja viimevuosina koetut vähälumiset ja lähes lumettomat talvet ovat olleet erittäin haasteellisia talviurheilulajien harrastajille sekä lumesta riippuvaisille yrityksille ja heidän talviajan toiminnalleen. Hiihtolatuja ei olla päästy tekemään luonnonlumille ja laskettelukausi on alkanut myöhään ja päättynyt aikaisin.

Täytyy siis tutkia ja miettiä vaihtoehtoja niin liikunnan ja terveyden, luontoelämysten kuin myös yritysten toiminnan ja talviajan tapahtumien perspektiivistä.

Yrityskentältä on tullut impulssi lähteä kehittämään sauvakävelyä, tehdä se tehokkaana ja monipuolisena liikuntamuotona paremmin tunnetuksi, trendikkäämmäksi ja kehittää alueen reittejä hyödyntävä ja niihin kiinnittyvä hyvinvoinnin ja luontoelämyksien konsepti ja brändi Salpausselkä Nordic Walking Park. Konsepti ja brändi luo laajalti mahdollisuuksia palvelutuotteistukseen, -kehitykseen, kansainväliseen toimintaan sekä verkostomaiseen tuotteistamiseen.

Keskiössä ovat myös kestävä kehitys, vastuullisuus, alueen luontoarvojen kunnioittaminen ja yhteys Salpausselkä Geopark –kohteisiin. Meillä on luonnon luomat uskomattomat, elämykselliset virkistysympäristöt, joiden viisas käyttö niin oman terveyden ja viihtyvyyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi on meille suuri etuoikeus.  

Hankkeessa ei luoda uusia reittejä vaan hyödynnetään olemassa olevaa reitistöä.

Mukana hankkeessa, konseptin kehittämisessä ja Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden kevääseen tähtäävässä brändäyksessä ja lanseerauksessa ovat aktiivisesti mukana Hollolan kunta, Ladec, Lab-ammattikorkeakoulu, hollolalainen yrityskonsortio sekä Lahti Region / Salpausselkä Geopark -yksikkö. 

Hankkeelle haetaan rahoitusta 30000 euroa Lahti Green Capital 2021 -projektitukihausta, jonka 30.9.2020 päättyvä haku on erityisesti suunnattu yritysprojekteille, josta tässä on kunta ja sidosryhmä yhteistyössä kyse. Tuen osuus on 80 % ja omarahoitusosuus on 20 % , joka jakauttu Hollolan kunta  10 % eli korkeintaan 3000 euroa ja yrityskonsortio + Lahti Region / Salpausselkä Geopar -yksikkö 10 %.  Aikataulu on  

  • Haku 16.6.–30.9.2020
  • Arviointi 1.–16.10.2020
  • Päätökset 30.10.2020 
  • 1. Maksatus 13.11.2020 (70 % tuesta)
  • Toteutus 31.7.2021 mennessä
  • Puoliväliraportointi 31.3.2021 mennessä
  • Loppuraportointi 31.8.2021 
  • 2. Maksatus 15.9.2021 (30 % tuesta)

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinkeinopäällikkö valtuutetaan hakemaan Salpausselkä Nordic Walking Park -hankkeen toteutukselle 30000 euron rahoitusta Lahti Green Capital 2021 -projektitukihausta, jonka hakuaika päättyy 30.9.2020. Hollolan kunnan osuus omarahoituksesta on 10 % eli korkeintaan 3000 euroa. Elinkeinopäällikkö valtuutetaan tekemään rahoitushakemus edellä mainitulle tukisummalle sekä tekemään teknisiä korjauksia hakemusesitykseen. 

Hankerahoituksesta Hollolan kunnan osuus on talousarviossa. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

elinkeinopäällikkö, talouspalvelut@hollola.fi